Προφίλ

Η Coneng (Consultants Engineers) ειδικεύεται στην εκπόνηση και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Η Coneng ιδρύθηκε το 2009 και συνεχίζει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, υιοθετώντας λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της και που λαμβάνουν υπόψη την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Γιατί να μας συμβουλευτείτε;

Κύριο μέλημα της εταιρείας μας είναι να ικανοποιήσει στο έπακρο τόσο τους άμεσους όσο και τους μελλοντικούς στόχους των πελατών μας, εκπονώντας μελέτες που συμβαδίζουν με το έργο από την αρχική σχεδίασή του μέχρι και την τελική κατασκευή του. Στόχος των μελετών μας, είναι να πληρούν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον προϋπολογισμό τους.

Ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό μας παίζουν η λειτουργικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τους πελάτες μας για την εκπόνηση κατασκευών αρμονικά ενσωματωμένων στο περιβάλλον και στις ανάγκες τους.

Η συνεχής πρόοδος της τεχνολογίας και η συνεχής αύξηση των ορίων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων καθιστά πλέον απαραίτητη για τον καθένα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της οικοδομής τους. Η πληθώρα και ποικιλία των προϊόντων της αγοράς και οι απαιτήσεις της εποχής για εξοικονόμηση ενέργειας είναι μεγάλες. Οι οικοδομές πλέον αποκτούν αξία με βάση την ενεργειακή τους συμπεριφορά, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθός τους ή από την τοποθεσία τους αλλά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 

 
Copyright © Coneng Engineering Consultants - Όροι Χρήσης
Developed by ZEBRA Consultants